conceptueel denken,

een ontwerp maken wat de inhoud onderstreept.

functioneel, leesbaar, smaakvol, en intelligent.